sociala media för hjälpmedelsbraschen och brukarorganisationerna

jag har jobbat med digitala/ sociala media i Silicon Valley i 15 år  

digitalResurs Jakob Vendle jobbar med personer som har funktionsnedsättningar<Arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättningar
Arbetsförmedlingen har utmålat en dyster framtid för personer med funktionsnedsättningar och andra utsatta grupper. Enligt rapporten så kommer hela 80 % att vara arbetslösa år 2018. Det är ingen ny trend, för tjugo år sedan var 1 av 10 arbetslösa funktionshindrade, men nu är siffran 1 av 4. Bland personer med funktionshinder har arbetslösheten ökat de senaste tio åren oavsett om konjunkturen har gått upp eller ner. 

Stora siffror
Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) så har var sjätte svensk eller 16 procent av befolkningen i arbetsför ålder ett funktionshinder och nära sju procent har någon form av rörelsenedsättning. 130 000 är rullstolsbrukare, 120 000 är synskadade och 15 000 är döva. Mer än 500 000 svenskar är förtidspensionerade. Det är av induviduellt, humanitärt samt nationalekonomiskt intresse att aktivera dessa grupper och tillvarata dess kompetens.

Samma åtgärder, samma resultat
Centraliserade lösningar har gång på gång misslyckats med att bryta trenden. Trotts detta dammas samma gamla åtgärder av i hopp om att de kanske kommer att fungerar denna gång. När sedan resultaten uteblir går ansvar för åtgärderna vilse i byråkratins ändlösa labyrinter.  Arbetsmarknadsinsatserna rättfärdigar byrokratins egenintresse långt mer än vad de hjälper de funktionshindrade och har resulterat i ett svenskt rekord med 174.000 funktionshindrade utanför arbetsmarknaden.
                                                                                                                                                     

Nytt tänk ger bättre resultat
Nyckeln till att aktivera personer med funktionsnedsättningar på arbetsmarknaden kräver ett statligt/ privat samarbete. En  humanitär och framåtblickande skattepolitik kan skapa de rätta förutsättningarna med riktade incitament vartefter den privata marknaden tar över. Ett smörgåsbord med lösningar som statliga utredningar och tjänstemän inte kunnat skapa skulle då organiskt växa fram. Funktionshindrade aktiveras på arbetsmarknaden och skattepliktiga inkomster genereras. 

digitalResurs, en del av lösningen
digitalResurs (dR) är ett nätverk av personer med funktionsnedsättningar som besitter spetskompetens inom sina områden. Det digitala mediet möjliggör en 100% digital affärsmodell där kundkontakt, produktion samt leverans av arbetsprodukt sker via nätet. digialResurs gör de möjligt för funktionshindrad kompetens att delta i näringslivet samt för företag att använda denna resurs. 

Det är dags för nya åtgärder
Det är dags att skapa en digital väg till större delaktighet i arbetslivet. Det är dags att kräva mer av offentliga aktörer så det skapas nya möjligheter där det tidigare inte fanns några. Det är dags att med hjälp av riktade skatteåtgärder skapa en ny arbetsmarknad för funktionshindrade. Det är dags att använda nya och kreativa incitament för att skapa denna nya arbetsmarknad. Det är dags att använda funktionshindrad kompetens på arbetsmarknaden. Det är nu dags.

What is dR (digitalResurs)?
dR is a non-profit organization (ideell organisation) with one purpose: to provide digital solutions that enable physically disabled people to work.

Mission statement
To find, activate and utilize knowledge, abilities and skills found in the disabled community and harness these dormant traits to produce digital services and products. 

Current situation
Sweden is wrestling with high unemployment among the disabled population. According to Arbetsförmedlingen, the Swedish job board, 174.000 individuals with disabilities are currently separated from the labor market with diminishing hopes of ever being able to return. There has been a clear trend over the past 20 years or so purging the labor pool of people with disabilities. Twenty years ago 1 in 10 unemployed were disabled, now one 1 in 4 is. The hidden numbers are worse still with over 500.000 prematurely retired due to disabilities and thus removed from the official unemployment statistics. 

Sweden has successfully completed in the international markets since the 1940s. Sweden is now facing the same demographic challenges as most other industrialized nations; an aging population, an expensive social benefit structure and increased competition from rapidly evolving “new economies.” What makes the Swedish situation still more challenging is the relatively small labor pool. With the current trend of separating disabled individuals from the job market Sweden is competing without a full team.


 

A digital market place
A cornucopia of solutions tailored to distinct subsets of disabled population with various abilities are needed to reverse the number of disfranchised individuals.

Concept
1. Produce digital products and services to public and private companies.

2. Employees/ consultants work from our office or their own home. We do not work from the client’s offices.

3. We communicate and deliver products and services digitally. Depending on market needs, our services might include any number of supportive business functions ranging from back office support to customer services and more.

A shorthand and easy way to view our solution is to think of us as a digital SAMHALL, offering digital services and utilizing a different set of disabled individuals. Our ambition is grand and we believe that our solution is scalable and replicable. Still every journey starts with a single step and so does ours.

dR man med funktionsnedsättningar<

 

We hold this to be true

People with disabilities want to work

People with disabilities can work

The marketplace will use services provided by people with disabilities if:

1. It is easy to access project managers that will staff to the project.

If they can be accessed without any special accommodations.

It is easy to access a wide assortment of services from a single vendor.

This all is made possible by creating a digital marketplace with a wide range of digital services, produced by disabled talent. There are three main parts: a digital marketplace, a training component and a brick and mortar location.


We will create a thriving digitalMarketplace

An advanced device agnostic online customer facing front end with all of our service offerings, specials, costs, testimonials. It also features a login function for clients where clients have personalized dashboards/ project management tools with account updates, docs and work products, all behind a firewall.

Our future consultants will have full access to

Training 
Consultants/ talent may require instruction on how to best work in a digital environment and/ or updates on the latest techniques in their industry, i.e., new accounting rules or procedures. Instruction will take place at our own facilities, as much as possible.

Brick and mortar
Our office is fully accessible regardless of handicap, it is the facility from which our consultants work and socialize. They work with different clients on different projects. The pilot office will be located in Stockholm.

13268371_10153383751442924_7511110239795796295_o

foto för funktionshindrerspolitik juni numret. En trevlig och rolig upplevelse och det känns skönt att få möjligheten att berätta om digitalResurs och vad jag vill åstakomma med konceptet, utöver de sociala mediatjänsterna.

Funktionshinderpolitik-3-2016

copy & digitala strategitjänster

blogg om funktion och arbete

om digitalResurs och jakob

den digitala strategin är företagets karta över den "digitala djungeln" och styr de taktiska digitala aktiviteterna i synergi med övriga marknadsföringsaktiviteter. den digitala strategin sätter mätbara mål som  kopplar till organisationens målsättningar. den digitala strategin skall vara baserad på en SWOT analys eller liknande samt ta hänsyn till de interna och externa resurser som finns tillgängliga. digitala/ sociala media är tidskrävande och fungerar bäst med en kontinuerlig ström av nytt innehål:text, bild och videos... 

digital strategi

copy

copy ska vara informativ, inspirera och engagera samt positionera företaget i marknaden. copy ska skapa och kultivera en röst som engagerar, driver och kommunicerar företagets värden. sociala medier är inte en enkelriktad konversation likt traditionella media, nej det är en konversation mellan företaget och marknaden. inlägg i konversationen är omedelbara och globala och kommer både ifrån nuvarande och framtida kunder och företaget självt...

digitalResurs är ett grönt företag med en grön lösning. Vi arbetar digitalt och levererar våra tjänster digitalt. digitalResurs minskar utsläpp, slitage, trafik och kontorsbehov.

Företags samhällsansvar (CSR, engelska Corporate Social Responsibility) kallas idén att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Även begreppet hållbarhet används allt flitigare för att dels tydliggöra vad man menar (se avsnitt om begreppsförvirring nedan) samt för att understryka att det ekonomiska ansvarstagandet (som är en del av hållbarhet men inte CSR) krävs för att företagets samhällsansvar ska vara långsiktigt och integrerat i affärsmodellen.,,

CSR


inspiration
i vårt ekosystem

bike-1414987_640