Drawing (57)
copy & digitala strategitjänster


Drawing (58)
om digitalResurs och jakob


Drawing (56)
blogg om funktionsnedsatta och arbete

den digitala strategin är företagets karta över den "digitala djungeln" och styr de taktiska digitala aktiviteterna i synergi med övriga marknadsföringsaktiviteter. den digitala strategin sätter mätbara mål som  kopplar till organisationens målsättningar. den digitala strategin skall vara baserad på en SWOT analys eller liknande samt ta hänsyn till de interna och externa resurser som finns tillgängliga. digitala/ sociala media är tidskrävande och fungerar bäst med en kontinuerlig ström av nytt innehål:text, bild och videos... 

digital strategi

copy

copy ska vara informativ, inspirera och engagera samt positionera företaget i marknaden. copy ska skapa och kultivera en röst som engagerar, driver och kommunicerar företagets värden. sociala medier är inte en enkelriktad konversation likt traditionella media, nej det är en konversation mellan företaget och marknaden. inlägg i konversationen är omedelbara och globala och kommer både ifrån nuvarande och framtida kunder och företaget självt...

digitalResurs är ett grönt företag med en grön lösning. Vi arbetar digitalt och levererar våra tjänster digitalt. digitalResurs minskar utsläpp, slitage, trafik och kontorsbehov.

Företags samhällsansvar (CSR, engelska Corporate Social Responsibility) kallas idén att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Även begreppet hållbarhet används allt flitigare för att dels tydliggöra vad man menar (se avsnitt om begreppsförvirring nedan) samt för att understryka att det ekonomiska ansvarstagandet (som är en del av hållbarhet men inte CSR) krävs för att företagets samhällsansvar ska vara långsiktigt och integrerat i affärsmodellen.,,

 

CSR


inspiration
i vårt ekosystem